HTML & CSS Color Codes

 
Color Chart By Name
 
#F0F8FF - aliceblue #FAEBD7 - antiquewhite #00FFFF - aqua
#7FFFD4 - aquamarine #F0FFFF - azure #F5F5DC - beige
#FFE4C4 - bisque #000000 - black #FFEBCD - blanchedalmond
#0000FF - blue #8A2BE2 - blueviolet #A52A2A - brown
#DEB887 - burlywood #5F9EA0 - cadetblue #7FFF00 - chartreuse
#D2691E - chocolate #FF7F50 - coral #6495ED - cornflowerblue
#FFF8DC - cornsilk #DC143C - crimson #00FFFF - cyan
#00008B - darkblue #008B8B - darkcyan #B8B60B - darkgoldenrod
#A9A9A9 - darkgray #006400 - darkgreen #BDB76B - darkkhaki
#8B008B - darkmagenta #556B2F - darkolivegreen #FF8C00 - darkorange
#9932CC - darkorchid #8B0000 - darkred #E9967A - darksalmon
#8FBC8F - darkseagreen #483D8B - darkslateblue #2F4F4F - darkslategray
#00CED1 - darkturquoise #9400D3 - darkviolet #FF1493 - deeppink
#00BFFF - deepskyblue #696969 - dimgray #1E90FF - dodgerblue
#B22222 - firebrick #FFFAF0 - floralwhite #228B22 - forestgreen
#FF00FF - fuchsia #DCDCDC - gainsboro #F8F8FF - ghostwhite
#FFD700 - gold #DAA520 - goldenrod #808080 - gray
#008000 - green #ADFF2F - greenyellow #F0FFF0 - honeydew
#FF69B4 - hotpink #CD5C5C - indianred #4B0082 - indigo
#FFFFF0 - ivory #F0E68C - khaki #E6E6FA - lavender
#FFF0F5 - lavenderblush #7CFC00 - lawngreen #FFFACD - lemonchiffon
#ADD8E6 - lightblue #F08080 - lightcoral #E0FFFF - lightcyan
#FAFAD2 - lightgoldenrodyellow #90EE90 - lightgreen #D3D3D3 - lightgrey
#FFB6C1 - lightpink #FFA07A - lightsalmon #20B2AA - lightseagreen
#87CEFA - lightskyblue #778899 - lightslategray #B0C4DE - lightsteelblue
#FFFFE0 - lightyellow #00FF00 - lime #32CD32 - limegreen
#FAF0E6 - linen #FF00FF - magenta #800000 - maroon
#66CDAA - mediumaquamarine #0000CD - mediumblue #BA55D3 - mediumorchid
#9370DB - mediumpurple #3CB371 - mediumseagreen #7B68EE - mediumslateblue
#00FA9A - mediumspringgreen #48D1CC - mediumturquoise #C71585 - mediumvioletred
#191970 - midnightblue #F5FFFA - mintcream #FFE4E1 - mistyrose
#FFE4B5 - moccasin #FFDEAD - navajowhite #000080 - navy
#FDF5E6 - oldlace #808000 - olive #6B8E23 - olivedrab
#FFA500 - orange #FF4500 - orangered #DA70D6 - orchid
#EEE8AA - palegoldenrod #98FB98 - palegreen #AFEEEE - paleturquoise
#DB7093 - palevioletred #FFEFD5 - papayawhip #FFDAB9 - peachpuff
#CD853F - peru #FFC0CD - pink #DDA0DD - plum
#B0E0E6 - powderblue #800080 - purple #FF0000 - red
#BC8F8F - rosybrown #4169E1 - royalblue #8B4513 - saddlebrown
#FA8072 - salmon #F4A460 - sandybrown #2E8B57 - seagreen
#FFF5EE - seashell #A0522D - sienna #C0C0C0 - silver
#87CEED - skyblue #6A5ACD - slateblue #708090 - slategray
#FFFAFA - snow #00FF7F - springgreen #4682B4 - steelblue
#D2B48C - tan #008080 - teal #D8BFD8 - thistle
#FF6347 - tomato #40E0D0 - turquoise #EE82EE - violet
#F5DEB3 - wheat #FFFFFF - white #F5F5F5 - whitesmoke
#FFFF00 - yellow #A9CD32 - yellowgreen  

 
Safe Colors Chart
 
   #FFFFFF       #FFFFCC       #FFFF99       #FFFF66       #FFFF33       #FFFF00   
   #FFCCFF       #FFCCCC       #FFCC99       #FFCC66       #FFCC33       #FFCC00   
   #FF99FF       #FF99CC       #FF9999       #FF9966       #FF9933       #FF9900   
   #FF66FF       #FF66CC       #FF6699       #FF6666       #FF6633       #FF6600   
   #FF33FF       #FF33CC       #FF3399       #FF3366       #FF3333       #FF3300   
   #FF00FF       #FF00CC       #FF0099       #FF0066       FF0033       #FF0000   
   #CCFFFF       #CCFFCC       #CCFF99       #CCFF66       #CCFF33       #CCFF00   
   #CCCCFF       #CCCCCC       #CCCC99       #CCCC66       #CCCC33       #CCCC00   
   #CC99FF       #CC99CC       #CC9999       #CC9966       #CC9933       #CC9900   
   #CC66FF       #CC66CC       #CC6699       #CC6666       #CC6633       #CC6600   
   #CC33FF       #CC33CC       #CC3399       #CC3366       #CC3333       #CC3300   
   #CC00FF       #CC00CC       #CC0099       #CC0066       #CC0033       #CC0000   
   #99FFFF       #99FFCC       #99FF99       #99FF66       #99FF33       #99FF00   
   #99CCFF       #99CCCC       #99CC99       #99CC66       #99CC33       #99CC00   
   #9999FF       #9999CC       #999999       #999966       #999933       #999900   
   #9966FF       #9966CC       #996699       #996666       #996633       #996600   
   #9933FF       #9933CC       #993399       #993366       #993333       #993300   
   #9900FF       #9900CC       #990099       #990066       #990033       #990000   
   #66FFFF       #66FFCC       #66FF99       #66FF66       #66FF33       #66FF00   
   #66CCFF       #66CCCC       #66CC99       #66CC66       #66CC33       #66CC00   
   #6699FF       #6699CC       #669999       #669966       #669933       #669900   
   #6666FF       #6666CC       #666699       #666666       #666633       #666600   
   #6633FF       #6633CC       #663399       #663366       #663333       #663300   
   #6600FF       #6600CC       #660099       #660066       #660033       #660000   
   #33FFFF       #33FFCC       #33FF99       #33FF66       #33FF33       #33FF00   
   #33CCFF       #33CCCC       #33CC99       #33CC66       #33CC33       #33CC00   
   #3399FF       #3399CC       #339999       #339966       #339933       #339900   
   #3366FF       #3366CC       #336699       #336666       #336633       #336600   
   #3333FF       #3333CC       #333399       #333366       #333333       #333300   
   #3300FF       #3300CC       #330099       #330066       #330033       #330000   
   #00FFFF       #00FFCC       #00FF99       #00FF66       #00FF33       #00FF00   
   #00CCFF       #00CCCC       #00CC99       #00CC66       #00CC33       #00CC00   
   #0099FF       #0099CC       #009999       #009966       #009933       #009900   
   #0066FF       #0066CC       #006699       #006666       #006633       #006600   
   #0033FF       #0033CC       #003399       #003366       #003333       #003300   
   #0000FF       #0000CC       #000099       #000066       #000033       #000000   

 
Grayscale Colors Chart
 
   #FFFFFF       #EEEEEE       #DDDDDDD       #CCCCCC   
   #BBBBBB       #AAAAAA       #999999       #888888   
   #777777       #666666       #555555       #444444   
   #333333       #222222       #111111       #000000   

Copyright by Steve Nearman (The Master's Touch - FurnitureRepair.net) 2003- all rights
reserved. No part of this web site can be reproduced in any form without written permission.